+48 504 030 970 biuro@drogowe.com

Poradnik płyt betonowych

Jak składować płyty betonowe?

Płyty należy składować na równym i utwardzonym podłożu na dwóch drewnianych podkładach o przekroju 6 x 6 cm

Płyty układa się w pozycji wbudowania – w stosach o wysokości do 1.8m, oddzielając poszczególne płyty dwoma drewnianymi przekładkami o przekroju 6 x 6 cm.  Długość przekładek nie może być mniejsza niż szerokość płyt w sztaplu.

Należy unikać składowania zdemontowanych płyt drogowych zdemontowane płyty powinny być przełożone bezpośrednio na nowe miejsce lub załadowane na środki transportu i przewiezione na miejsce ponownego użycia.

W jednym stosie mogą być układane tylko płyty o tych samych wymiarach.

Przewozu płyt dokonuje się otwartymi środkami transportu. Płyty na środkach transportu układa się w sposób analogiczny jak przy składowaniu. Zmienia się jedynie wysokość sztapla, która przy transporcie nie powinna być większa niż 1 m.