+48 504 030 970 biuro@drogowe.com

Poradnik płyt betonowych

jak przygotować podłoże pod płyty betonowe?

Na trasie drogi należy usunąć grunt humusowy.

Teren pod drogą należy wyrównać zgodnie z założoną niweletą z jednoczesnym usunięciem kamieni, korzeni, etc.

W przypadku występowania gruntów przepuszczalnych, nie wysadzinowych (żwiry, piaski średnioziarniste i grubozioarniste) nie jest wymagana podsypka piaskowa. Takie podłoże należy tylko wyprofilować w kierunku poprzecznym i podłużnym oraz maksymalnie zagęścić i już nadaje się do układania nawierzchni z płyt drogowych.

W przypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych lub wysadzinowych (pyły, gliny, lessy, gliny piaszczyste) dodatkowo, w uformowanym korycie drogowym, należy ułożyć i dobrze zagęścić 10-20 cm warstwę gruboziarnistego piasku.

W przypadku występowania gruntów o małej nośności (np. torfy), należy je zestabilizować lub wymienić.
We wszystkich przypadkach należy zapewnić dobre odwodnienie trasy drogi.